JKA

Wat is JKA

‘Het uiteindelijke doel van karate is niet de overwinning of nederlaag, maar de verbetering van het karakter van de beoefenaar.’
FUNAKOSHI Gichin, grondlegger karate

 

Shotokan

Gichin Funakoshi, die algemeen gezien wordt als de grondlegger van het moderne karate, benoemde zijn methode van karate ‘Shotokan’, zijnde ‘het huis van Shoto’ (Shoto van zijn bijnaam). Algemeen wordt aanvaard dat de Shotokan karatestijl één van de belangrijkste, zoniet de belangrijkste technische stroming is binnen het internationaal karategebeuren. Shotokan kenmerkt zich door grote en krachtige technieken met sterke, stabiele standen (zie ook ‘Karate’).

Belangrijke leerling van Funakoshi sensei (leraar) was Masatoshi Nakayama sensei, en die richtte in 1949 de Japan Karate Association (JKA) op. Nakayama sensei was instructeur aan de Takeshoku universiteit waar hij karate-meesters met wereldfaam vormde die later mondiaal uitzwermden: Enoeda sensei (Engeland, Europa), Kase sensei (Frankrijk, Europa), Shirai sensei (Italie, Europa), Kanazawa sensei (Engeland, Shotokan Karate International), Ochi sensei (Duitsland), Nishiyama sensei (USA, World Traditional Karate Federation), Okazaki sensei (USA, International Shotokan Karate Federation), Miyazaki sensei (België, Frankrijk, Nederland, Hongarije, Israël, Noord-Afrika) en nog andere.

 

JKA

De Japan Karate Association, kortweg JKA, is een karateschool binnen de karatestijl Shotokan.   Dit wil zeggen dat de kenmerken van de Shotokan-stijl behouden blijven, maar de interpretatie en de manier van uitvoering aangepast zijn aan de visie van de school.

De JKA-school staat voor sterke tradities, zowel technisch als mentaal. Technisch uit zich dit door het respecteren van de basisdefinities die teruggaan tot Sensei Funakoshi, en mentaal door het respecteren van de martiale waarden (= budo: de weg van de krijger). Deze martiale waarden geven een sterk educatieve grondslag aan het beoefenen van JKA-karate.

JKA in België en in Vlaanderen staat ook voor familiegevoel. We hebben allen eenzelfde gemeenschappelijke historiek of stamboom: onze instructeurs zijn leerlingen van Miyazaki sensei, leerling van Nakayama sensei, leerling van Funakoshi sensei.

De fundamenten waarop de JKA-school gebaseerd is, zijn de volgende:

 • De Karate-do
 • Het martiaal besef
 • Het Ippon-principe
 • De totale lichaamsinzet
 • De technische kwaliteit
 • De dojo-kun (de waarden)

 

Karate-Do

De ‘weg van karate’ leidt tot fysieke en mentale beheersing:

 • Lichamelijke beheersing: beheersing van de technieken;
 • Mentale beheersing: de dojo-kun;
 • Beheersing van doel: controle van contact;
 • Beheersing en behoud van energie (dynamische beheersing = KIME: de focus van maximale energie op het doel);
 • Beheersing van het gevecht (Mentale beheersing = Zanshin: de maximale focus op de gevechtssituatie).

Het zich bekwamen in deze vormen van beheersing, zowel fysiek als mentaal, is de essentie van de JKA-school. Fysieke beheersing zonder mentale beheersing is waarde(n)loos, en zelfs gevaarlijk. De grote educatieve waarde van de JKA-karate beoefening en beleving betekent het ‘groeien’ in het zich beheersen.

 

Het martiaal besef

Het besef dat men, in een echt gevecht, echt gevaar loopt, en dat men maar één kans heeft, leidt tot een totaal andere beleving van de karate-beoefening. Het is niet zoals in een ‘game’ waar men verschillende levens heeft; neen, men heeft maar één kans. Het belangrijkste daarbij is niet het uitschakelen van de tegenstander, maar wel het niet-zelf-gekwetst-raken.
Het betekent niet meer of niet minder dan dat men zich totaal moet inzetten, zowel fysiek als mentaal. Maar ook dat men respect moet hebben voor de partner, want dat verwacht je ook voor u.

 

De Ippon-filosofie

Het martiaal besef dat men slechts één kans heeft vertaald zich in het Ippon-principe, het één-punt-principe. Omdat men maar één kans heeft moet het dus beslissend zijn, moet het perfect zijn. Wedstrijden gaan dus naar één punt, en als men één fout (= hansoku) maakt, verliest men.

 

De totale lichaamsinzet

Twee kernbegrippen zitten verweven in de JKA-karate: Kime en Zanshin.

Kime is het overbrengen van maximale energie op het doel. Die maximale energie verkrijgt men slechts door een totale lichaamsinzet. Acceleratie en bekken zijn hierbij primordiaal. Die energie moet overgebracht worden op het doel, en dit kan enkel door middel van contractie van het lichaam. Die energie moet ook correct op het doel toekomen, hetgeen focus en controle vereist. Het was Nakayama sensei die stelde : “zonder kime geen karate”.

Daarnaast is ook Zanshin essentieel. Dit is de permanente alertheid die nodig is in een gevechtssituatie. Zowel voor, tijdens maar zeker ook na het gevechtsmoment moet men zich totaal concentreren op wat er gebeurt. Steeds moet men voor ogen hebben wat kan volgen. Het uitvoeren van een techniek moet zodanig beheerst zijn, dat men ogenblikkelijk klaar is voor een volgende situatie.

 

De technische kwaliteit

Het optimaliseren van de uitvoering van technieken laat toe om deze steeds beter uit te voeren. De overgang tussen verschillende technieken verloopt hierdoor vlotter, ze verbruiken minder energie, ze zijn efficiënter; kortom hoe beter de technieken, hoe gunstiger resultaat. En het enige middel hiertoe is oefenen, blijven oefenen, liefst met zoveel mogelijk partners. Dit is het grote ‘geheim’ van karate-do.

 

Dojo-kun

Het oefenen van gevechtsituaties met partners vereist afspraken, regels, een gedragscode. Dit wordt de dojo-kun genoemd, zijnde ‘de regels van beoefening’).   Deze bestaat uit volgende vijf basisregels:

In het Japans :

 • Hitotsu jinkaku kansei ni tsutomuru koto
 • Hitotsu Makoto no michi wo mamoru koto
 • Hitotsu Doryoku no Seishin wo yashinau koto
 • Hitotsu Reigi wo omonzuru koto
 • Hitotsu Kekki no yu wo imashimuru koto
‘Hitotsu …. koto’ betekent ‘één ding’ of nog ‘ziehier één regel’. De tekst kan dus begrepen worden als een opsomming van telkens één richtlijn.

Een eerder letterlijke vertaling naar het Engels geeft :

 • Strive for completion of character
 • Protect the way of the truth
 • Foster the spirit of effort
 • Respect the principles of etiquette
 • Guard against impetuous courage

 In begrijpelijk Nederlands wordt dit :

 • Streef naar ontwikkeling van karakter (persoonlijkheid)
 • Bescherm de weg van de waarheid
 • Ontwikkel de geest van inspanning
 • Eerbiedig de principes van etiquette
 • Hoedt u voor heftige (onstuimige, ongecontroleerde) moed

 En dit vertaalt zich naar onze waarden :

 • Zelfkennis (nederigheid)
 • Eerlijkheid
 • Inzet (moed)
 • Etiquette (hoffelijkheid)
 • Zelfcontrole