Privacyverklaring

Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
 
Aanvaarding Privacyverklaring:
Aanvaarding van de Privacyverklaring gebeurt door:
 • In te schrijven in onze karate-club voor een proeftraning
 • In te schrijven in onze karate-club als lid
 • Verder in te loggen in de Ledenapplicatie
 
Onze gegevens:
Sportcomplex Breeven - Gevechtssportzaal
Shotokan Karate-Do Bornem
Barelstraat 111B
2890 Bornem
Contactpersoon Telefoon Email
Geert De Pauw 0474/44.74.08 secretaris@shotokanbornem.be
Jef Meskens   penningmeester@shotokanbornem.be
 
Verzamelde Persoonsgegevens:
 • Naam & Voornaam
 • Adres
 • Telefoonnr of GSM-nr
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Verwante gezinsleden die ook lid zijn. Deze informatie wordt gebruikt om vanaf het tweede gezinslid een verlaagd lidgeldtarief te berekenen. Door deze gegevens te verwerken kunnen leden, waarbij het emailadres hetzelfde is, de gegevens voor de gekoppelde leden raadplegen. Bijvoorbeeld 2 kinderen die ingeschreven zijn met het emailadres van de ouders
 • Opvolging en registratie van behaalde karate-graden
 • Opvolging en registratie van het jaarlijkse lidgeld
 • Opvolging en regitratie van jaarljkse vergunningen en verzekeringen
 • Beeld en geluidsmateriaal geregistreerd tijdens trainingen
 
Doel:

De persoonsgegevens worden verzameld om een correcte ledenadministratie te garanderen van alle leden van Shotokan Karate-Do Bornem.

Deze ledenadministratie omvat de verzameling van de hierboven gestipuleerde gegevens om een normaal ledenbeheer en communicatie met haar leden van een karateclub te verzekeren door het bestuur, lesgevers en technische verantwoordelijken.

 
Verantwoording:

Deze gegevens zijn een noodzakelijke essentie om een correcte opvolging te garanderen van de leden.

De registratie van de hoeveelheid gegevens wordt gereduceerd tot het minimum die nodig zijn om een normale werking van Shotokan Karate-Do Bornem te kunnen garanderen.

 
GDPR-wetgeving:

Shotokan Karate-Do Bornem verbindt er zich toe om de GDPR-wetgeving te respecteren en na te volgen.

Ontvangers:
Intern

De gegevens worden intern gebruikt door het bestuur, lesgevers en technische verantwoordelijken om de hierboven gestipuleerde activiteiten te kunnen uitvoeren.

Extern

De verzamelde ledengegevens worden gecommuniceerd naar VKF vzw.
www.vkf.be

 
Bewaartermijn:

Alle verzamelde gegevens worden 5 jaar na de beëindiging van het lidmaatschap onherroepelijk gewist uit onze bestanden.

 
Verzamelwijze van gegevens:
Verzamelen via Betrokkenne:

Gegevens worden verzameld door registratie van bestaande en nieuwe leden in de ledenapplicatie of via email-correspondentie met Shotokan Karate-Do Bornem en haar vertegenwoordigers.

Verzamelen gegevens via derden:

Ledengegevens worden opgevraagd bij VKF vzw bij bijvoorbeeld een mutatie van een andere club naar Shotokan Karate-Do Bornem. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar door schriftelijke opvraging en mits toestemming van het betrokken lid die een mutatie wil uitvoeren.

Een mutatie is een overdracht van het lidmaatschap naar een andere club.

Jonger dan 16 jaar:

Shotokan Karate-Do Bornem verzamelt ook de gegevens van leden die jonger dan 16 jaar, deze gegevens worden enkel geregistreerd mits toestemming van ouders of voogd van het desbetreffende lid.

Cookies:

De website van Shotokan Karate-Do Bornem maakt enkel gebruikt van technische cookies (1st party), om de goede werking van deze applicatie mogelijk te maken.
Er worden geen gegevens verzameld voor marketing, analyse of andere commerciële doeleinden.

 
Rechten betrokkenen:
Inzage en Wijziging gegevens
 • Elk ingeschreven lid heeft de mogelijkheid om ten alle tijden zijn/haar persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen en te downloaden via de ledenapplicatie.
 • Aanvraag tot wijzigingen mbt examens, financiele transacties (lidgeld of vergunningen) kunnen steeds doorgemaild worden naar de Secretaris of Penningmeester om deze aan te passen indien foutief.
 • Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens nog 5 jaar na de beëindigingsdatum bewaard. Nadien worden de gegevens gewist uit de bestanden van Shotokan Karate-Do Bornem
 • Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de toegang tot de ledenapplicatie afgesloten. De gegevens zijn dan opvraagbaar bij de secretaris of penningmeester via het emailadres van dat in onze gegevens is geregistreerd voor het het desbetreffende lid.
 • Beveiliging Gegevens
 • Paswoorden worden steeds geëncrypteerd bewaard
 • De website maakt gebruikt van https-encryptie en SSL-certificaten om de gegevens op een beveiligde manier uit te wisselen met de toestellen die de gebruiker gebruikt om deze website te raadplegen.