Wat is Karate

Ontstaan en geschiedenis van karate
 
Geschiedenis van JKA in België

 

Over de geschiedenis
van karate in België voor 1965 zijn weinig precieze gegevens bekend.
Karatebeoefenaars verenigden zich binnen de Belgische Judo Bond.

Na 1965 begon karate een eigen plaats te veroveren in ons land. In december
1967 werd in de schoot van de Belgische Judobond een “sectie karate”
opgericht, en werd Sensei Satoshi MIYAZAKI als hoofdinstructeur in België
aangesteld. Sensei Miyazaki kon zich niet akkoord verklaren met de principes
van de Judobond en stichtte daarom op 1 november 1969 de (onafhankelijke)
Belgische Karate Vereniging (BKV). Later, bij de regionalisering van de
overheid, werd de BKV opgesplitst in een Franstalige (FFK) en Nederlandstalige
(VKF) federatie.

De JKA ontwikkelde een sterke eigen werking in beide landsgedeelten.
In 2002 werd JKA Belgium opgericht, in 2004 de vzw JKA Vlaanderen

De details van het verhaal vind je terug op de website van de JKA: http://www.jka-vlaanderen.be/

 
JKA in de Wereld

 

De Japan Karate Association is de van oorsprong Japanse overkoepelende
federatie, die sinds 1993 ook gevestigd is als JKA Europe.

Initiatiefnemer van de Europese organisatie was wijlen Sensei Miyazaki,
hoofdinstructeur voor België. Hij was jarenlang een leidinggevende
figuur binnen het Europese karategebeuren. Onder zijn impuls bereikte
het hedendaagse karate het kwaliteitsniveau dat het vandaag heeft.
JKA Europe groepeert de JKA-organisaties van verschillende Europese landen.

 
Oorsprong:
 

 

Sportieve ontwikkeling door Karate
  
Fysieke ontwikkeling
Karate is een fysieke activiteit, een sportieve activiteit.
Tijdens het inoefenen van de technieken om ze tot maximaal rendement te
brengen, worden vooral de fysieke eigenschappen getraind die deze maximale
uitvoering moeten mogelijk maken. Door het beoefenen van karate verbeteren we:

 

  -de lenigheid (om een maximale amplitude mogelijk te maken)
  -de snelheid (een snelle, beslissende techniek)
  -de kracht (een krachtige, doeltreffende techniek)
  -de coördinatie (om een perfecte timing mogelijk te maken)
  -de uithouding (als basisconditie voor een goede training)
  -de weerstand (om maximale energie in te zetten in een korte tijdspanne)
  -het evenwicht (voor een maximale stabiliteit in de beweging)
 
Mentale ontwikkeling.
 
De mentale ontwikkeling die gerealiseerd wordt door karate beoefening
situeert zich op twee vlakken: de karaktervorming en de vorming door het
nastreven van de educatieve waarden van karate.

 

De karaktervorming:

Volgehouden training en streven naar perfectie in het beheersen van de
technieken heeft invloed op de vorming van de persoonlijkheidskenmerken
van de beoefenaar. Doorzettingsvermogen, concentratievermogen volharding,
gedrevenheid, trouw aan het aangegane engagement.., zijn eigenschappen
waarover een volwaardig karateka moet beschikken om de graduatie tot de
dan-graad te realiseren.

De educatieve waarden:

De basisprincipes:
  EERLIJKHEID
  HOFFELIJKHEID
  NEDERIGHEID
  MOED
  ZELFCONTROLE
 
die door de JKA worden gehanteerd bij het vormen van
de karateka’s vormen de basis voor de educatieve waarden die door
het beoefenen van JKA—karate worden nagestreefd.Tijdens het inoefenen van de technieken, vooral bij de gevechtssimulaties,
ontstaan tal van kansen om zichzelf te verbeteren in deze verschillende
eigenschappen.
 
Met dank aan JKA-vlaanderen voor de teksten.
Meer Info: http://www.jka-vlaanderen.be/