Wat is Karate

Ontstaan en geschiedenis van karate
Geschiedenis van JKA in België

Over de geschiedenis van karate in België voor 1965 zijn weinig precieze gegevens bekend. Karatebeoefenaars verenigden zich binnen de Belgische Judo Bond.

Na 1965 begon karate een eigen plaats te veroveren in ons land. In december 1967 werd in de schoot van de Belgische Judobond een “sectie karate” opgericht, en werd Sensei Satoshi MIYAZAKI als hoofdinstructeur in België aangesteld. Sensei Miyazaki kon zich niet akkoord verklaren met de principes van de Judobond en stichtte daarom op 1 november 1969 de (onafhankelijke) Belgische Karate Vereniging (BKV). Later, bij de regionalisering van de overheid, werd de BKV opgesplitst in een Franstalige (FFK) en Nederlandstalige (VKF) federatie.

De JKA ontwikkelde een sterke eigen werking in beide landsgedeelten. In 2002 werd JKA Belgium opgericht, in 2004 de vzw JKA Vlaanderen.

De details van het verhaal vind je terug op de website van de JKA: http://www.jka-vlaanderen.be/

 
JKA in de Wereld

De Japan Karate Association is de van oorsprong Japanse overkoepelende federatie, die sinds 1993 ook gevestigd is als JKA Europe.

Initiatiefnemer van de Europese organisatie was wijlen Sensei Miyazaki, hoofdinstructeur voor België. Hij was jarenlang een leidinggevende figuur binnen het Europese karategebeuren. Onder zijn impuls bereikte het hedendaagse karate het kwaliteitsniveau dat het vandaag heeft. JKA Europe groepeert de JKA-organisaties van verschillende Europese landen.

 
Oorsprong:
 
 
Sportieve ontwikkeling door Karate
 
Fysieke ontwikkeling

Karate is een fysieke activiteit, een sportieve activiteit. Tijdens het inoefenen van de technieken om ze tot maximaal rendement te brengen, worden vooral de fysieke eigenschappen getraind die deze maximale uitvoering moeten mogelijk maken. Door het beoefenen van karate verbeteren we:

 • de lenigheid (om een maximale amplitude mogelijk te maken)
 • de snelheid (een snelle, beslissende techniek)
 • de kracht (een krachtige, doeltreffende techniek)
 • de coördinatie (om een perfecte timing mogelijk te maken)
 • de uithouding (als basisconditie voor een goede training)
 • de weerstand (om maximale energie in te zetten in een korte tijdspanne)
 • het evenwicht (voor een maximale stabiliteit in de beweging)
 
Mentale ontwikkeling.
 

De mentale ontwikkeling die gerealiseerd wordt door karate beoefening situeert zich op twee vlakken: de karaktervorming en de vorming door het nastreven van de educatieve waarden van karate.

De karaktervorming:

Volgehouden training en streven naar perfectie in het beheersen van de technieken heeft invloed op de vorming van de persoonlijkheidskenmerken van de beoefenaar. Doorzettingsvermogen, concentratievermogen volharding, gedrevenheid, trouw aan het aangegane engagement.., zijn eigenschappen waarover een volwaardig karateka moet beschikken om de graduatie tot de dan-graad te realiseren.

De educatieve waarden:

De basisprincipes:

 • EERLIJKHEID
 • HOFFELIJKHEID
 • NEDERIGHEID
 • MOED
 • ZELFCONTROLE
 

die door de JKA worden gehanteerd bij het vormen van de karateka’s vormen de basis voor de educatieve waarden die door het beoefenen van JKA—karate worden nagestreefd.Tijdens het inoefenen van de technieken, vooral bij de gevechtssimulaties, ontstaan tal van kansen om zichzelf te verbeteren in deze verschillende eigenschappen.

 
Met dank aan JKA-vlaanderen voor de teksten.