Karate Voor Ons

 

Wat is voor ons karate?  Hoe werken wij?  Wat
kan je bij ons leren?
De Shotokan Karate Do – club van Bornem
beoefent het traditionele karate, volgens de richtlijnen van de JKA (Japan
Karate Association).
Dit houdt in dat er tijdens de opleiding prioriteit wordt gegeven aan
het karate als Budo-uiting, t.t.z. als
martiale kunst.
Deze visie maakt dat er groot belang wordt gehecht aan het respecteren
van de vijf opvoedingsprincipes van Gichin Funakoshi, stichter van de
Shotokan-stijl, nl. hoffelijkheid,
eerlijkheid, zelfcontrole, nederigheid, moed.
Gichin Funakoshi Dojo kun:

  • Streef naar karaktersterkte en perfectie (verbeter uw karakter)
  • Kies de weg van de geloofwaardigheid (wees eerlijk en bescheiden)
  • Volhard en begin steeds opnieuw
    (wees moedig)
  • Wees beleefd en respectvol
  • Vermijd onbeheerstheid (zelfbeheersing)
De karate-opleiding omvat drie aspecten:
– de ontplooiing van de karateka, zowel fysisch als mentaal
– het leren van een doeltreffende vorm van zelfverdediging
– het beleven van karate als sportBovenstaande doelstellingen hoeven de kandidaat-karateka echter niet
af te schrikken. Hij kan ze immers afstemmen op zijn eigen mogelijkheden,
op zijn eigen ambitie. Hij bepaalt zelf hoever hij de weg (do)
wil gaan, van 8e kyu (witte gordel) tot 1e dan (zwarte gordel) enz. Natuurlijk
hangt de evolutie van de karateka ook nauw samen met inzet, geduld en
volharding.

De JKA biedt aan de karateka de mogelijkheid om via een systeem van examens
(kyu- en dan-graden) zijn doelstellingen te bereiken.
Na een wachtperiode, afhankelijk van de te behalen graad, zal de club-examinator
de vorderingen van de leerling evalueren. Hij zal de resultaten steeds
beoordelen in functie van leeftijd, conditie en gedrag.

De volgende verklarende woordenlijst kan de geïnteresseerde beginneling
dichter bij de kern brengen van het karate zoals het in onze federatie,
en dus ook in onze club, beleefd wordt:

Shotokan: school en stijl van Gishin Funakoshi

shoto
= golvende dennen, is de schuilnaam van de stichter           en
dichter Funakoshi kan = school

Karate: lege hand (= zonder wapens, zonder slechte bedoelingen…)
kara = leeg, leegte, vormeloosheid
in het Japans ook Ku, een van de basisprincipes van Zen
in een oudere betekenis ‘China’en vreemd
op Okinawa ook Tode of Tote genoemd, betekent zoiets als China-hand
of vreemde hand

te = hand

Budo: de weg van de krijger, te vergelijken  met de riddercode bij ons in de Middeleeuwen.

bu = krijger, ridder

do = weg van vervolmaking, van beginneling tot gevorderde, in China wordt  de weg ‘Tao’ genoemd

JKA: Japan Karate Association.  Opgericht in 1948 door Funakoshi.
De JKA is bekend voor de degelijke opleiding van zijn instructeurs.

Hoffelijkheid, etiquette:
Tijdens de les wordt er formeel gedrag aangeleerd,met o.a. begin- en eindritueel, omgang met elkaar…

Eerlijkheid :
vb. aanvaarden dat men ‘verliest’ van een betere tegenstrever.

Zelfcontrole, zelfbeheersing:
beheersing van de technieken  vb. aanvallen ± 3 cm voor doel stoppen (sun-dome)   Ook zelfbeheersing na een overwinning of nederlaag.

Nederigheid:
realistisch omgaan met zijn kwaliteiten  vb. na een goed resultaat geen ‘dikke nek’.

Moed:
… om met een geduchte tegenstrever te oefenen, om hard te trainen,  om terug te komen na een periode van afwezigheid, om zich te ‘geven’ aan de training

Sport:
Bij zijn introductie in Europa en Amerika (± ’48) werd het karate     gemakkelijkheidshalve als ‘sport’ gecatalogeerd. In ons ‘Westers’ denken  bestaat er niet direct een equivalent voor het ‘Oosterse’ Budo.

Club:
Sommige karate-verenigingen verkiezen de naam ‘school’ of zelfs ‘academie’.
Deze benaming staat dichter bij het hoger beschreven pedagogisch ideaal.

Het toepassen van de Budo-principes in het ‘gewone’ dagelijkse leven is dé uitdaging voor elke karateka